Op deze pagina vind je de lopende aanbiedingen en acties van Leef Licht.

De acties zullen ook op Facebook geplaatst worden.

 

Astrum Stargate Experience :

€ 25  per half uur

€ 120  voor 3x  een sessie van een uur ( afspraak geldt voor 1 persoon ) 

Energie behandeling met Astrum Stargate

Een Stargate is een sterrenpoort. Het gaat in dit geval om een speciale, houten constructie in de vorm van twee in elkaar vallende driehoeken met daarin 24 verzonken geometrische amuletten. Deze constructie ligt op de vloer en hierin zijn vierentwintig speciaal geprogrammeerde glazenkristallen bollen, op specifieke punten geplaatst. In het midden van deze driehoeken staat een stoel of behandeltafel, waar de cliënt plaats neemt en de behandeling wordt uitgevoerd.

Het geheel met de bollen, genaamd Dominus Cervix creëert een groot, krachtig lichtveld waarin kan oplossen wat negatief resoneert. Dit lichtveld transformeert ook geopatische velden, negatieve stralingen, negatieve gedachten/gevoelens en identiteiten/entiteiten.

Het doel van Astrum Stargate

Het doel van deze behandeling is een hoger bewustzijnsniveau te bereiken en zodoende de geest en het lichaam te verlichten. De celstructuur in het lichaam kan worden ondersteund en waar nodig verbeterd. De chakra’s kunnen worden gereinigd en het lichtlichaam geactiveerd. Er vindt synchronisatie van de hersenen plaats door middel van prikkels van buitenaf, die door de geometrische vormen worden gecreëerd. Deze kunnen ervoor zorgen dat deze vorm van energie in het lichamelijk systeem wordt verankerd.

 

De Achterliggende Gedachte

Het is de bedoeling dat we ons weer bewust worden van onszelf en onze omgeving. Dat we weer weten wie we werkelijk zijn. Dat we feitelijk Lichtwezens zijn. Dat we allemaal uit dezelfde Bron komen en dus allen één zijn. Dat wij ons eigen leven creëren en dus ook zelf daarvoor de verantwoording dragen. En dat wij dus ook zelf de controle in handen hebben, zowel over ons lichaam als ons leven. Des te meer mensen zich weer gaan herinneren wie ze zijn, des te sneller kunnen we samen helpen om het Kosmisch denken en doen opnieuw te verspreiden en zo de wereld wat mooier te kleuren.

 

Wil je gebruik maken van deze actie? Neem dan contact op  door mij te bellen of het contactformulier in te vullen.